کره شمالی برای هفتمین بار در یک ماه گذشته، آزمایش موشکی انجام داد