دست مریزاد آقای استاندار/به مناسبت  تداوم توسعه فاز 3 مس سونگون