ویژه برنامه ایشیق یولی مصاحبه با روح الله متفکر آزاد